آتئیسم یک فلسفه نیست

آتئیسم یک فلسفه نیست

آتئیسم نتیجه یک فلسفه است که می‌گوید هیچ شاهد و مدرکی در دست نیست که بتواند وجود نیروهای فرا طبیعی، دوستان خیالی و یا خدایان را ثابت کند. شک گرایی ابزار است اما آتئیسم نتیجه است. آتئیست ها تابع صرف آتئیسم نیستند، آنچه به ایشان انگیزه می‌دهد، تعقل و منطق گرائی ست. به همین جهت این استدلال که اگر X پس Y و آنگاه Z, در رابطه با آتئیسم کلا بحثی باطل است چرا که از زیربنای دیدگاه آتئیسم غافل می‌ماند که: آتئیسم به کسی نمی‌گوید که چکار باید بکند. توجه داشته باشید که این درست بر خلاف آموزه های متون دینی ست که شیوه های عبادت را دقیقا توضیح می‌دهند (از آیین روزهای هفته گرفته تا ختنه کردن). حال آنکه شک گرائی هیچ اصول و یا دستورالعمل خاصی را ارائه نمی دهد.

سم هریس این موضوع را به زیبایی اینگونه بیان می‌کند:
آتئیسم یک فلسفه نیست، حتی یک جهان‌بینی هم نیست بلکه به سادگی، پذیرفتن شواهد است. در حقیقت آتئیسم واژه ایی ست که اصلا لازم نبود وجود داشته باشد، همانطور که ما عباراتی چون ستاره ناشناس و یا غیر شیمیدان نداریم. و یا مثلا واژه ایی نداریم که بتوان با آن کسانی را توصیف کرد که شک دارند الویس امروز زنده باشد و یا بیگانگان در کهکشان های دیگر وجود داشته باشند. آتئیسم چیزی نیست جز صدای انسانهای خردمند در برابر عقاید مذهبی غیر قابل توجیه.

نوشته های مشابه

وضعیت آتئیسم و مجازات آتئیست ها در اردن

وضعیت آتئیسم و مجازات آتئیست ها در اردن

بر اساس گزارش آزادی جهانی مذاهب در سال 2009، آمار دقیقی از آتئیست های جامعه اردن در دست نیست چرا که مردم این کشور ناچارند برای احراز هویت، تابع دین مشخصی باشند (26 اکتبر 2009). همچنین در تحقیقی روی حقوق اقلیت ها و مذاهب در آسیای میانه، وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه...

پشت کردن جهان عرب به ادیان خود

پشت کردن جهان عرب به ادیان خود

بنا بر بزرگترین نظر سنجی افکار عمومی که تا کنون در منطقه انجام شده، جهان عرب درحال پشت کردن به دین خود و غرب است. یک نظر سنجی با حضور بیش از 25 هزار نفر از مردم 10 کشور از جمله فلسطین نشان داده که اعتماد به رهبران مذهبی در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. نتايج...

آتئیست ها در عربستان و جرمی به اندازه تروریسم بودن

آتئیست ها در عربستان و جرمی به اندازه تروریسم بودن

حکومت عربستان سعودی که تفسیر بسیار سخت گیرانه ای از اسلام دارد، نگرش آتئیستی را تهدیدی جدی برای خود می داند. دولت عربستان اوائل 2014 اعلام کرد که از لحاظ قانونی جرم آتئیست بودن با تروریست بودن برابر است. در حالیکه در نظر سنجی منتشر شده توسط موسسه تحقیقاتی گالوپ/ وین...

قرار نیست آتئیست ها جواب همه سوالات را بدانند

قرار نیست آتئیست ها جواب همه سوالات را بدانند

وقتی شک گرایان به ایرادهایی که در داستان خلقت ادیان وجود دارد اشاره می کنند، جواب آنها این است که توضیح بهتری ندارند. اما این استدلال اساساً مشکل دارد. آتئیسم نیاز ندارد منتظر پاسخ بهتری از شما بماند. آتئیسم حتی برای رد کردن داستان خلقت در هفت روز، زنده شدن دوباره...