آتئیسم یک فلسفه نیست

آتئیسم یک فلسفه نیست

آتئیسم نتیجه یک فلسفه است که می‌گوید هیچ شاهد و مدرکی در دست نیست که بتواند وجود نیروهای فرا طبیعی، دوستان خیالی و یا خدایان را ثابت کند. شک گرایی ابزار است اما آتئیسم نتیجه است. آتئیست ها تابع صرف آتئیسم نیستند، آنچه به ایشان انگیزه می‌دهد، تعقل و منطق گرائی ست. به همین جهت این استدلال که اگر X پس Y و آنگاه Z, در رابطه با آتئیسم کلا بحثی باطل است چرا که از زیربنای دیدگاه آتئیسم غافل می‌ماند که: آتئیسم به کسی نمی‌گوید که چکار باید بکند. توجه داشته باشید که این درست بر خلاف آموزه های متون دینی ست که شیوه های عبادت را دقیقا توضیح می‌دهند (از آیین روزهای هفته گرفته تا ختنه کردن). حال آنکه شک گرائی هیچ اصول و یا دستورالعمل خاصی را ارائه نمی دهد.

سم هریس این موضوع را به زیبایی اینگونه بیان می‌کند:
آتئیسم یک فلسفه نیست، حتی یک جهان‌بینی هم نیست بلکه به سادگی، پذیرفتن شواهد است. در حقیقت آتئیسم واژه ایی ست که اصلا لازم نبود وجود داشته باشد، همانطور که ما عباراتی چون ستاره ناشناس و یا غیر شیمیدان نداریم. و یا مثلا واژه ایی نداریم که بتوان با آن کسانی را توصیف کرد که شک دارند الویس امروز زنده باشد و یا بیگانگان در کهکشان های دیگر وجود داشته باشند. آتئیسم چیزی نیست جز صدای انسانهای خردمند در برابر عقاید مذهبی غیر قابل توجیه.

نوشته های مشابه

طلوع پنهانی بی دینی در ایران

طلوع پنهانی بی دینی در ایران

در میان پژواک اذان در فضای مقدس مساجد ایران، بی صدا تحولی عظیم در قلب ملت ما در حال وقوع است. روز به روز تعداد بیشتری از ایرانیان دین خود را زیر سوال برده و بی دین میشوند. کشور ما مشهور به داشتن ملتی با اعتقادات محکم مذهبی، اکنون شاهد موج بی سابقه ای از سکولاریسم است....

آتئیست باشید و از زندگی خود بهره و لذت ببرید

آتئیست باشید و از زندگی خود بهره و لذت ببرید

برای اینکه بتوانی از خوشی های زندگی که آنها را فراموش کرده ایم لذت ببری، آتئیست شو. برای این کار لازم نیست که در اجتماع و یا مکان مشخصی زندگی کنی، سرود خاصی را از بر بخوانی، رهبر فرقه و یا خدای عجیب و غریبی را عبادت کنی، نگران کتاب مقدس باشی و یا اعمال و آیین خاصی را...

چرا من ادیان و خدا و خرافات را باور ندارم؟

چرا من ادیان و خدا و خرافات را باور ندارم؟

چرا انتخاب می کنی که تک شاخ صورتی را باور نکنی؟ ما در حقیقت انتخاب نمی‌کنیم که ناباور باشیم بلکه فقط با خود صادق و رو راست هستیم. همه انسان‌های روی کره زمین نسبت به هر دینی جز دین خودشان آتئیست هستند، پس سوال اینجا ست که چرا همه دینداران چنین استثنایی قائل میشوند که...

چرا مسلمانان رادیکال و تروریست در فرانسه بیشتر خرابکاری می کنند؟

چرا مسلمانان رادیکال و تروریست در فرانسه بیشتر خرابکاری می کنند؟

فرانسه مهد تمدن مدرن اروپاست که در آن سکولاريسم، فرهنگ، هنر، تحصیل، آزادی و برابری که ما امروز از آن لذت می بریم و حتی لائیسیم که گاهی به مذاق ما خوش نمی‌آید، همه و همه توهین به آیین اسلام بحساب می آید. اشتباه فرانسه این بود که بجای نظارت بر نقشه خاورمیانه و از میان...