آتش‌ جهنم در اسلام تا قبل از اینکه برق اختراع شود

آتش‌ جهنم در اسلام تا قبل از اینکه برق اختراع شود

ایده جهنم تقریبا در همه ادیان بزرگ وجود دارد اما بنظر من این ایده در اسلام ابلهانه ترین،خطرناک ترین و ناشیانه سرهم بندی شده ترین همه آنهاست. علاوه بر این،، من فکر نمی‌کنم که فرو کردن تصور جهنم در ذهن بچه های کوچک کار درستی باشد. اگر این مقاله را بدون تعصب و با ذهن باز بخوانید، حتما در پایان شما هم با من هم‌عقیده میشوید. جهنمی که الله برای کافران ترتیب داده، فقط آتش نیست بلکه آنچنان مهیب و هولناک است که می‌تواند هر کسی را به فکر بیاندازد که الله دیگر چجور خدایی ست. در قرآن و احادیث خداوند بارها و بارها کافران و حتی گاهی مسلمانان را با جهنم مخوف اسلام تهدید می کند و این تهدید فقط روحی نبوده چرا که ویژگی ها و اجزاء سازنده آن صراحتا به گونه ای ست که به هیچ وجه نمی‌تواند فقط روحی باشد. در توصیف جهنم آمده است که در آن مکان، نفس کشیدن و صحبت کردن وجود دارد.

چون در آن افکنده شوند، در آن خروشی می‌شنوند در حالیکه پیوسته می‌جوشد. (سوره 67، آیه 7)

روزی که ما جهنم را گوییم آیا از دوزخیان پر شدی؟ و گوید آیا باز هم هست؟ (سوره پنجاه، آیه 30)

با این ترتیب جهنم چون غول عظیم آتش است که توسط الله ساخته شده است. طبق حدیثی، دوزخ آنچنان گودال عمیقی ست که اگر سنگی درون آن بیندازیم، هفتاد سال طول می کشد که به ته آن برسد. در حدیثی دیگر محمد می‌گوید که آتش جهنم هفتاد باز سوزاننده تر از آتش روی زمین است. ولی چرا اینگونه است؟ مگر آتش روی زمین برای شکنجه دادن با دردی هولناک کافی نبوده که آتش جهنم با شدت هفتاد برابر توصیف شده است؟ آیا می توان چنین نفرتی را تصور کرد؟ در حقیقت آتش دوزخ به هولناک ترین شکلی که یک عرب بدوی قرن هفتم می‌توانسته خیالپردازی کند، به تصویر کشیده شده است. اما اگر قرآن امروز فرستاده می‌شد، حتما گونه دیگری از عذاب، مثلا شوک مهیب الکتریکی را وعده می داد. اما خوشبختانه الله دانای مطلق، 1400 سال پیش چیزی در مورد الکتریسیته نمی دانسته است.

کوثر کاظمی

نوشته های مشابه

یک آتئیست از چه چیزی می‌ترسد؟

یک آتئیست از چه چیزی می‌ترسد؟

من می‌خواهم با تعریف کردن داستانم و بیان نظراتم برای کسانی که به تازگی وارد دنیای آتئیسم شده‌اند، انگیزه ایجاد کنم. می‌خواهم بگویم که چطور می توانید به ترس هایتان در این زمینه غلبه کنید: اینکه چرا در ابتدای راه چنین احساسات گنگ و عجیبی دارید، چگونه بايد با این احساسات...

خدای خداپرستان و شیوه ی عمل او

خدای خداپرستان و شیوه ی عمل او

وقتی یک خدا نابارور به موقعیت سختی دچار می‌شود خداپرستان به او می‌گویند: «این نتیجه عدم باور به خداست، دست از این کار بکش و خدا را باور کن.» این حرفی نامربوط و غیرمنطقی ست. چرا که باورمندان نیز سرطان می‌گیرند و مانند هر کس دیگری می‌میرند و این هیچ ربطی به باور یا عدم...

جهنم احمقانه اسلام

جهنم احمقانه اسلام

حماقت، توحش و دیوانگی چنان در مذاهب بزرگ رایج است که فقط اندکی مطالعه با ذهن باز کافی ست تا بفهمیم که همه آنها ساخته دست بشر و مایه شرمساری هستند. یکی از احمقانه ترین ابداعات ادیان ایده بهشت و جهنم بوده است. آنها تصور می‌کنند که با این ایده می‌توانند انسانها را به...

یک آتئیست از قلب تگزاس

یک آتئیست از قلب تگزاس

تگزاس یکی از ایده آل ترین شهرها برای یک مسیحی محافظه کار است. من نه مسیحی هستم و نه محافظه کار. اما شهروند هوستون تگزاس هستم. هوستون در حال حاضر یکی از معدود شهرها در آمریکاست که داشتن یک شهردار همجنسگرا را به رخ می‌کشد. بنابراین احتمال استیضاح محافظه کارانه وجود...