آیا آتئیسم شما را می کشد؟!

مذهب شامل مجموعه ای از اعمال و رفتارها، متون، جهان‌بینی، مکان‌های مقدس، اصول اخلاقی و سازمان‌های طراحی شده است که انسانیت را به متافیزیک و مسائل ماورایی ربط می‌دهد. مذهب، باور به سیستمی است که تعیین می‌کند جوامع انسانی چگونه باید رفتار کنند تا بتوانند زندگی کنند و چگونه با یکدیگر تعامل کنند تا بهترین اجتماع را داشته باشند. مذهب همه چیز را دیکته می‌کند از اصول اخلاقی گرفته تا نحوه برگزاری آیین و مراسم. شاید مذهب طرحی مناسب در گذشته تکاملی انسان بوده باشد اما وقتی قبایل رشد کرده و شروع به تعامل با یکدیگر کردند مذهب زیانبار شد و امروز عامل بسیاری از درگیری ها و دشمنی هاست‌.

با این توصیف ایدئولوژی هایی مثل سوسیالیسم، کمونیسم، کاپیتالیسم و اکثر ایسم های دیگر نیز مذهب به شمار می‌آیند؛ هرچند ربطی به متافیزیک نداشته باشند. اما آتئیسم که به معنای نپذیرفتن و رد کردن مذهب است، با این ایسم ها جور در نمی آید و قطعا مجموعه ای از اعمال و آیین ها که به عنوان معیار عمل کند هم ندارد. آتئیست ها مجموعه ای مشترک از قواعد و ایدئولوژی نداشته، و به جای خاصی هم تعلق ندارند. سکولاریسم، جدایی دین از سیاست، تضمینی است برای رهایی قوانین و تحصیلات از تعالیم مذهبی؛ هرچند انسان گرایی سکولار را می توان نوعی مذهب به شمار آورد چرا که برای اعمال و رفتار پیروانش در نشریات مختلف خود -به عنوان مثال بیانیه انسان گرایی سکولار چاپ ۱۹۸۰- چهارچوب تعیین می کند.

حال که بحث به اینجا کشید بد نیست اشاره ای هم به خنده دار بودن عقیده ای کنیم که با نظر به هیتلر، مائو و استالین می‌گوید آتئیسم آدم می‌کشد. باور یا عدم باور به خدا یا یک ایدئولوژی می‌تواند از شما یک آدم کش بسازد ولی این انگیزه ی آدم کشتن نیست، انگیزه ی این کار از بین بردن مخالفان و کسب قدرت است. اگر کسی بخاطر ایدئولوژی ای آدم بکشد باز این مذهب بوده که این کار را کرده است. ایدئولوژی و مذهب هر دو برای تحمیل جهان‌بینی خود آدم می‌کشند. هیتلر بخاطر فاشیسم و مائو بخاطر کمونیسم آدم کشتند. و بن لادن همین کار را بخاطر مذهب کرد. آنها مخالفان عقایدشان از جمله آتئیست ها را کشتند.

تفاوت در این جاست که مذهب در بسیاری از وقایع تاریخی وقتی کسی آن را نپذیرفته، آدم کشته است. بنابراین دست از این توجیه که آتئیسم مذهب است و آدم می‌کشد بردارید. آتئیسم یک مذهب نیست بلکه رد کردن و نپذیرفتن مذهب است، هر چند می‌تواند به ایدئولوژی مثل سوسیالیسم اعتقاد داشته باشد. فاشیسم و کاپیتالیسم نیز می‌توانند به خشونت متوسل شوند چرا که هر دو سیستم های عقیدتی هستند که از استدلال و سازش که برای ساختن جامعه سکولار امروز لازم است اجتناب می کنند.

کوثر کاظمی – دبیر کمپین آتئیست ایرانی

نوشته های مشابه

طلوع پنهانی بی دینی در ایران

طلوع پنهانی بی دینی در ایران

در میان پژواک اذان در فضای مقدس مساجد ایران، بی صدا تحولی عظیم در قلب ملت ما در حال وقوع است. روز به روز تعداد بیشتری از ایرانیان دین خود را زیر سوال برده و بی دین میشوند. کشور ما مشهور به داشتن ملتی با اعتقادات محکم مذهبی، اکنون شاهد موج بی سابقه ای از سکولاریسم است....

آتئیست باشید و از زندگی خود بهره و لذت ببرید

آتئیست باشید و از زندگی خود بهره و لذت ببرید

برای اینکه بتوانی از خوشی های زندگی که آنها را فراموش کرده ایم لذت ببری، آتئیست شو. برای این کار لازم نیست که در اجتماع و یا مکان مشخصی زندگی کنی، سرود خاصی را از بر بخوانی، رهبر فرقه و یا خدای عجیب و غریبی را عبادت کنی، نگران کتاب مقدس باشی و یا اعمال و آیین خاصی را...

چرا من ادیان و خدا و خرافات را باور ندارم؟

چرا من ادیان و خدا و خرافات را باور ندارم؟

چرا انتخاب می کنی که تک شاخ صورتی را باور نکنی؟ ما در حقیقت انتخاب نمی‌کنیم که ناباور باشیم بلکه فقط با خود صادق و رو راست هستیم. همه انسان‌های روی کره زمین نسبت به هر دینی جز دین خودشان آتئیست هستند، پس سوال اینجا ست که چرا همه دینداران چنین استثنایی قائل میشوند که...

چرا مسلمانان رادیکال و تروریست در فرانسه بیشتر خرابکاری می کنند؟

چرا مسلمانان رادیکال و تروریست در فرانسه بیشتر خرابکاری می کنند؟

فرانسه مهد تمدن مدرن اروپاست که در آن سکولاريسم، فرهنگ، هنر، تحصیل، آزادی و برابری که ما امروز از آن لذت می بریم و حتی لائیسیم که گاهی به مذاق ما خوش نمی‌آید، همه و همه توهین به آیین اسلام بحساب می آید. اشتباه فرانسه این بود که بجای نظارت بر نقشه خاورمیانه و از میان...