ده واقعیت جالب درباره آتئیسم

ده واقعیت جالب درباره آتئیسم

آتئیسم عدم باور به جود خدا و یا خدایان است. نمی‌توان با اطمینان گفت که چه تعداد از جمعیت جهان آتئیست است چرا که تحقیقات انجام شده، تا کنون نتوانسته بین ناباوران به دین و آتئیست ها (خداناباوران) تفاوت بگذارد. اما بر اساس نتایج نظرسنجی ها، اروپا و آسیای شرقی بیشترین درصد ناباوران را دارند. در تحقيقی که در سال 2015 انجام شد، بيش از 60 درصد جمعیت چین خود را ناباور اعلام کردند. و البته تعداد آتئیست ها در سراسر جهان رو به افزایش است. جولین باگینی در کتاب آشنایی مختصری با بی خدایی، ده واقعیت جالب درباره آتئیسم را بیان می کند:

1- همه آتئیست ها ضد مذهب نیستند.
2- آتئیسم به معنای تعصب داشتن نیست.
3- آتئیسم یعنی قبول داشتن شواهد و مدارکی که نشان می دهد خدا وجود ندارد و از نظر آتئیست ها این بدین معنی نیست که بخواهند با اطمینان صد در صد بگویند خدا وجود ندارد.
4- حتی در بین روحانیون مذاهب نیز آتئیست وجود دارد.
5- از نظر آتئیست ها اخلاقیات ربطی به باور و یا عدم باور به وجود خدا ندارد.
6- همه جمعیت شوروی آتئیست نیست.
7- این پنداری غلط است که اکثر مردم در بستر مرگ به دین روی می آورند.
8- آتئیست بودن مساوی با دانشمند بودن نیست.
9- هنوز هم کشورهای زیادی وجود دارند که آتئیست بودن در آنها می‌تواند به قیمت از دست دادن جان فرد تمام شود.
10- کلمه آتئیست از دوران باستان بعنوان متضاد تئیست (به‌معنی خدا باور) وجود داشته است.

نوشته های مشابه

آتئیست ها در عربستان و جرمی به اندازه تروریسم بودن

آتئیست ها در عربستان و جرمی به اندازه تروریسم بودن

حکومت عربستان سعودی که تفسیر بسیار سخت گیرانه ای از اسلام دارد، نگرش آتئیستی را تهدیدی جدی برای خود می داند. دولت عربستان اوائل 2014 اعلام کرد که از لحاظ قانونی جرم آتئیست بودن با تروریست بودن برابر است. در حالیکه در نظر سنجی منتشر شده توسط موسسه تحقیقاتی گالوپ/ وین...

قرار نیست آتئیست ها جواب همه سوالات را بدانند

قرار نیست آتئیست ها جواب همه سوالات را بدانند

وقتی شک گرایان به ایرادهایی که در داستان خلقت ادیان وجود دارد اشاره می کنند، جواب آنها این است که توضیح بهتری ندارند. اما این استدلال اساساً مشکل دارد. آتئیسم نیاز ندارد منتظر پاسخ بهتری از شما بماند. آتئیسم حتی برای رد کردن داستان خلقت در هفت روز، زنده شدن دوباره...

آتئیسم یک فلسفه نیست

آتئیسم یک فلسفه نیست

آتئیسم نتیجه یک فلسفه است که می‌گوید هیچ شاهد و مدرکی در دست نیست که بتواند وجود نیروهای فرا طبیعی، دوستان خیالی و یا خدایان را ثابت کند. شک گرایی ابزار است اما آتئیسم نتیجه است. آتئیست ها تابع صرف آتئیسم نیستند، آنچه به ایشان انگیزه می‌دهد، تعقل و منطق گرائی ست. به...

آتئیسم از زبان آتئیست ها

آتئیسم از زبان آتئیست ها

تعداد زیادی از آتئیست ها و انسان گرایان از ماهیت بسیار نزدیک آتئیسم و انسان گرایی سخن می گویند که ما در این جا به ذکر نمونه هایی از آن پرداخته ایم. من می‌خواهم به دین باوران که ادعا می کنند آتئیست ها هرگز نمی توانند مثبت اندیش باشند بگویم که شما باهوش هستید، زندگیتان...