قرار نیست آتئیست ها جواب همه سوالات را بدانند

قرار نیست آتئیست ها جواب همه سوالات را بدانند

وقتی شک گرایان به ایرادهایی که در داستان خلقت ادیان وجود دارد اشاره می کنند، جواب آنها این است که توضیح بهتری ندارند. اما این استدلال اساساً مشکل دارد. آتئیسم نیاز ندارد منتظر پاسخ بهتری از شما بماند.

آتئیسم حتی برای رد کردن داستان خلقت در هفت روز، زنده شدن دوباره مردگان و شهادت دادن اعضای بدن لازم نیست که از بیگ بنگ، چگونگی پیدایش حیات و یا موجودات فضایی هوشمند مطمئن باشد. خیلی ساده می‌توانیم بگوییم که اگر ادیان پاسخ دیگری ندارند، به این معنی نیست که پاسخ موجود آنها درست باشد.

اینکه ادیان برای بزرگترین سوالات زندگی پاسخهای مطمئن دارند دقیقا همان چیزی است که باعث می شود انسان ها از لحاظ روانشناختی به ادیان تمایل یابند. ساختار ذهنی ما بگونه‌ای طراحی شده است که به موضوعات اطمینان بخش گرايش دارد. در حقيقت ما از نظر بیولوژیکی وقتی به موردی برمی‌خوریم که از آن مطمئن هستیم احساس راحتی می کنیم. در حالی که موقعیت های تردید آميز و نامشخص از لحاظ روانی برایمان ناخوشایند است، در نتیجه ترجیح می‌دهیم حدسیاتی را که ادیان بعنوان واقعیت های بی چون و چرا به ما ارائه می دهند بپذیریم تا از موقعیت شک و تردید گریخته و به گمان خود به وضعیتی اطمینان بخش برسیم.

نوشته های مشابه

وضعیت آتئیسم و مجازات آتئیست ها در اردن

وضعیت آتئیسم و مجازات آتئیست ها در اردن

بر اساس گزارش آزادی جهانی مذاهب در سال 2009، آمار دقیقی از آتئیست های جامعه اردن در دست نیست چرا که مردم این کشور ناچارند برای احراز هویت، تابع دین مشخصی باشند (26 اکتبر 2009). همچنین در تحقیقی روی حقوق اقلیت ها و مذاهب در آسیای میانه، وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه...

پشت کردن جهان عرب به ادیان خود

پشت کردن جهان عرب به ادیان خود

بنا بر بزرگترین نظر سنجی افکار عمومی که تا کنون در منطقه انجام شده، جهان عرب درحال پشت کردن به دین خود و غرب است. یک نظر سنجی با حضور بیش از 25 هزار نفر از مردم 10 کشور از جمله فلسطین نشان داده که اعتماد به رهبران مذهبی در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. نتايج...

آتئیست ها در عربستان و جرمی به اندازه تروریسم بودن

آتئیست ها در عربستان و جرمی به اندازه تروریسم بودن

حکومت عربستان سعودی که تفسیر بسیار سخت گیرانه ای از اسلام دارد، نگرش آتئیستی را تهدیدی جدی برای خود می داند. دولت عربستان اوائل 2014 اعلام کرد که از لحاظ قانونی جرم آتئیست بودن با تروریست بودن برابر است. در حالیکه در نظر سنجی منتشر شده توسط موسسه تحقیقاتی گالوپ/ وین...

آتئیسم یک فلسفه نیست

آتئیسم یک فلسفه نیست

آتئیسم نتیجه یک فلسفه است که می‌گوید هیچ شاهد و مدرکی در دست نیست که بتواند وجود نیروهای فرا طبیعی، دوستان خیالی و یا خدایان را ثابت کند. شک گرایی ابزار است اما آتئیسم نتیجه است. آتئیست ها تابع صرف آتئیسم نیستند، آنچه به ایشان انگیزه می‌دهد، تعقل و منطق گرائی ست. به...