قرار نیست آتئیست ها جواب همه سوالات را بدانند

قرار نیست آتئیست ها جواب همه سوالات را بدانند

وقتی شک گرایان به ایرادهایی که در داستان خلقت ادیان وجود دارد اشاره می کنند، جواب آنها این است که توضیح بهتری ندارند. اما این استدلال اساساً مشکل دارد. آتئیسم نیاز ندارد منتظر پاسخ بهتری از شما بماند.

آتئیسم حتی برای رد کردن داستان خلقت در هفت روز، زنده شدن دوباره مردگان و شهادت دادن اعضای بدن لازم نیست که از بیگ بنگ، چگونگی پیدایش حیات و یا موجودات فضایی هوشمند مطمئن باشد. خیلی ساده می‌توانیم بگوییم که اگر ادیان پاسخ دیگری ندارند، به این معنی نیست که پاسخ موجود آنها درست باشد.

اینکه ادیان برای بزرگترین سوالات زندگی پاسخهای مطمئن دارند دقیقا همان چیزی است که باعث می شود انسان ها از لحاظ روانشناختی به ادیان تمایل یابند. ساختار ذهنی ما بگونه‌ای طراحی شده است که به موضوعات اطمینان بخش گرايش دارد. در حقيقت ما از نظر بیولوژیکی وقتی به موردی برمی‌خوریم که از آن مطمئن هستیم احساس راحتی می کنیم. در حالی که موقعیت های تردید آميز و نامشخص از لحاظ روانی برایمان ناخوشایند است، در نتیجه ترجیح می‌دهیم حدسیاتی را که ادیان بعنوان واقعیت های بی چون و چرا به ما ارائه می دهند بپذیریم تا از موقعیت شک و تردید گریخته و به گمان خود به وضعیتی اطمینان بخش برسیم.

نوشته های مشابه

طلوع پنهانی بی دینی در ایران

طلوع پنهانی بی دینی در ایران

در میان پژواک اذان در فضای مقدس مساجد ایران، بی صدا تحولی عظیم در قلب ملت ما در حال وقوع است. روز به روز تعداد بیشتری از ایرانیان دین خود را زیر سوال برده و بی دین میشوند. کشور ما مشهور به داشتن ملتی با اعتقادات محکم مذهبی، اکنون شاهد موج بی سابقه ای از سکولاریسم است....

آتئیست باشید و از زندگی خود بهره و لذت ببرید

آتئیست باشید و از زندگی خود بهره و لذت ببرید

برای اینکه بتوانی از خوشی های زندگی که آنها را فراموش کرده ایم لذت ببری، آتئیست شو. برای این کار لازم نیست که در اجتماع و یا مکان مشخصی زندگی کنی، سرود خاصی را از بر بخوانی، رهبر فرقه و یا خدای عجیب و غریبی را عبادت کنی، نگران کتاب مقدس باشی و یا اعمال و آیین خاصی را...

چرا من ادیان و خدا و خرافات را باور ندارم؟

چرا من ادیان و خدا و خرافات را باور ندارم؟

چرا انتخاب می کنی که تک شاخ صورتی را باور نکنی؟ ما در حقیقت انتخاب نمی‌کنیم که ناباور باشیم بلکه فقط با خود صادق و رو راست هستیم. همه انسان‌های روی کره زمین نسبت به هر دینی جز دین خودشان آتئیست هستند، پس سوال اینجا ست که چرا همه دینداران چنین استثنایی قائل میشوند که...

چرا مسلمانان رادیکال و تروریست در فرانسه بیشتر خرابکاری می کنند؟

چرا مسلمانان رادیکال و تروریست در فرانسه بیشتر خرابکاری می کنند؟

فرانسه مهد تمدن مدرن اروپاست که در آن سکولاريسم، فرهنگ، هنر، تحصیل، آزادی و برابری که ما امروز از آن لذت می بریم و حتی لائیسیم که گاهی به مذاق ما خوش نمی‌آید، همه و همه توهین به آیین اسلام بحساب می آید. اشتباه فرانسه این بود که بجای نظارت بر نقشه خاورمیانه و از میان...